Controles

Tijdens je zwangerschap kom je 12 tot 14 keer voor controle op het spreekuur. In het begin om de 4 weken; vanaf ongeveer 24 weken om de 3 weken; vanaf 33 weken om de 2 weken en vanaf 37 weken iedere week. Je controles zullen afwisselend door de verloskundigen worden gedaan, ook door onze waarnemer, zodat jullie ons en wij jullie goed leren kennen. Dit vinden wij belangrijk, omdat je een van ons zult treffen tijdens je bevalling.

Een afspraak plannen

In principe neem je zodra je zwanger bent contact met ons op voor een eerste afspraak. Afhankelijk van de zwangerschapsduur wordt de afspraak ingepland. Deze zal ongeveer plaatsvinden tussen zeven en acht weken zwangerschap.

Voorafgaand aan de eerste afspraak, kun je alvast over onderstaande onderwerpen nadenken:

 • Komen er in de directe familie erfelijke ziektes of aangeboren afwijkingen voor?
 • Welke kinderziektes heb je ooit gehad, zoals waterpokken, vijfde ziekte of rode hond?
 • Wil je informatie over mogelijkheden van prenataal onderzoek naar aangeboren afwijkingen?

Eerste controle

Voor de eerste controle nemen wij ongeveer 30 minuten de tijd en kun je al je vragen stellen.
In het gesprek komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • de medische voorgeschiedenis;
 • eventuele afwijkingen of ziektes, die voorkomen bij jezelf, je familie of die van je partner;
 • het verloop van eventuele eerdere zwangerschappen en bevallingen;

Tijdens de eerste controle zal er ook een echo gemaakt worden, het is daarom belangrijk dat je met een volle blaas naar de eerste controle komt.

Tweede controle - termijnecho

Tijdens de tweede controle zullen wij een termijnecho maken. Ook voor deze controle nemen wij 30 minuten de tijd. Tijdens deze controle met echo wordt de definitieve uitgerekende datum vast gesteld. Ook bij deze echo is het belangrijk dat je komt met een volle blaas.

Tijdens de controle komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De definitieve uitgerekende datum;
 • prenataal onderzoek; de NIPT test
 • prenataal onderzoek; de 13 en 20 weken echo

Voorafgaand aan het prenataal onderzoek bespreken wij met jullie of er een verhoogd risico is voor de baby, welke mogelijkheden er zijn voor verder onderzoek en de consequenties hiervan. Het is een vrije keuze of je uiteindelijk gebruik wilt maken van het prenataal onderzoek.

Vervolgcontroles

Na de eerste twee controles volgen de reguliere controles. Onze verloskundigen zullen elke controle het volgende uitvoeren:

 • het meten van de bloeddruk;
 • wegen;
 • een uitwendig onderzoek van de buik om de groei van baarmoeder en kindje te bepalen;
 • het hartje van de baby beluisteren

Bloedonderzoek

Aan het begin van je zwangerschap prikken we je bloed. We zullen je bloed testen op bloedgroep, rhesusfactor, antistoffen, HIV, Hepatitis B, Lues (ook wel syfilis genoemd), je ijzer en je suiker.

Afhankelijk van de uitslagen zullen we in de loop van de zwangerschap nog een (aantal) keer bloedprikken om onder andere de waarde van je ijzer in de gaten te houden.

Urineonderzoek

De urine wordt op eiwitten gecontroleerd. Wanneer je bloeddruk te hoog is, zullen wij je vragen om urine mee te brengen. De urine (maximaal vier uur oud) dient dan in een goed afgesloten potje meegebracht te worden