Centering Pregnancy

Prenatale zorg, welke vorm kies jij?

Even voelen aan je buik, luisteren naar het hartje, bloeddrukcontrole en na een twintig minuten sta je weer buiten. Zo ziet een gemiddeld regulier bezoek aan de verloskundige eruit.

Het kan ook anders. Bij Centering Pregnancy (CP) krijg je groepscontroles van twee uur. Bij die controles praat je met andere zwangere vrouwen over alles wat je moet weten over je zwangerschap en bevalling.

Centering is een vernieuwde vorm van prenatale zorg. Je kunt het zien als een combinatie van zwangerschapscontroles en een zwangerschapscursus. Na een eerste individuele controle bij je verloskundige word je ingedeeld in een groep van ongeveer acht tot tien vrouwen die ongeveer net zo ver zijn in hun zwangerschap als jij. Met die groep kom je 8-9 keer bij elkaar in de zwangerschap en eenmaal na de bevalling. Je krijgt dan  informatie over je zwangerschap, de bevalling en de tijd daarna. Dat gebeurt op een interactieve manier; er is veel tijd en ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Het unieke aan Centering Pregnancy is dan ook de groepsdynamiek: alle vrouwen hebben hun eigen inbreng, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. De verloskundige is onderdeel van de groep en kan ook onderwerpen inbrengen.

De eerste afspraak bij ons, is gewoon een individuele afspraak. Dit geldt voor iedereen. Bij CP zijn controles en afspraken die je daarna hebt in groepsverband, op de echo’s en eventuele andere onderzoeken na. Die groepsafspraken duren twee uur. Bij die afspraken zijn dus altijd een verloskundige en een tweede begeleider aanwezig. Zo'n bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen, eerst zijn er de medische controles en dan het groepsgesprek.

De laatste wekelijkse controles in de zwangerschap, zullen voor iedereen individueel zijn, zodat je ook alle ander collega’s leert kennen.

Voordelen Centering Pregnancy

  • Je ontmoet andere zwangere vrouwen. Je kunt met hen ervaringen delen en zo nodig kunnen jullie elkaar ondersteunen. Het kan fijn zijn om te horen dat je niet de enige bent met bepaalde klachten of onzekerheden. Bovendien kan het een begin zijn van nieuwe vriendschappen.
  • De afspraken zijn voor alle negen bijeenkomsten al ruim van tevoren bekend, dat scheelt puzzelen in je agenda.
  • Je hebt tijdens CenteringPregnancy langer contact met de verloskundige dan in de 1 op 1 controles. – Je krijgt in totaal ongeveer 17 uur meer zorg dan bij individuele verloskundige zorg.
  • Meer persoonlijke aandacht. Een verloskundige kan in 2 uur tijd veel beter en dieper ingaan op vragen, dan in de 20 minuten van een gewone afspraak.
  • De groepsbijeenkomsten dragen bij aan meer vertrouwen in jezelf, je zwangerschap en de bevalling en je rol als moeder.
  • Uit onderzoek blijkt dat CenteringPregnancy bijdraagt aan het voorkomen van vroeggeboorten.

Mocht je toch liever kiezen voor de bekende reguliere zorg, dan mag dat uiteraard, echter is ons advies om even twee keer een groepssessie mee te doen, zodat je wel weet waar je nee tegen zegt. Een ‘escape’ route is dus wel mogelijk, evenals tussentijds contact bij vragen etc.  In ruim de eerste helft van de zwangerschap kom je gemiddeld elke vier weken voor controle bij ons op de praktijk. Dit geldt voor CP en reguliere zorg. Naarmate de zwangerschap vordert, zullen we je vaker controleren, tot je aan het einde van de zwangerschap wekelijks voor controle komt. Je kan het verloop daarvan zien in het zorgpad in het afsprakenboekje.

Wat kan je verwachten?

De reguliere afspraken worden in overleg gemaakt, binnen de spreekuurtijden. Wij hebben spreekuur tijdens kantooruren en in soms de avond. Zodra je met verlof bent zullen de controles overdag plaatsvinden, bij CP zijn deze veelal in de avond, tot je weer over gaat naar de reguliere wekelijkse controles vanaf 36/37 weken; aan het einde van de zwangerschap heb je namelijk iets meer kans op complicaties, waarbij het soms noodzakelijk is om een consult in te plannen bij de gynaecoloog of onze verloskundigen post (VPTC)

Bij elk bezoek meten we je bloeddruk, controleren we de groei van je baarmoeder, beoordelen we de conditie en de ligging van het kindje en tot halverwege de zwangerschap (20 weken) maken we per consult een echo, indien je dat wenst! Na de 20 weken echo beoordelen we de groei van de baby door middel van uitwendig onderzoek met onze handenen bepalen we de hoogte van je baarmoeder met een centimeter. Op indicatie zetten we echoscopisch onderzoek in; de groeiecho. Aan het einde van de zwangerschap controleren we of het kindje goed indaalt in het bekken. Bij de controles waar er geen echo wordt gemaakt, luisteren we met een doptone naar het hartje van de baby.

Elke reguliere controle duurt ongeveer 20 minuten. Een CP bijeenkomst duurt 2 uur. Daar is de eerste 30 minuten uitgetrokken voor het onderzoek, waarbij ook je partner of eventuele kinderen bij aanwezig kunnen zijn. Voor de intake en counseling zijn er weer andere vastgestelde tijden, resp. 40 en 30 minuten.